Ett nytt år..

..och nya utmaningar. CPMA International kommer under 2018 att fortsätta en satsning på Asien och Sydostasien i synnerhet. Vi tror att det finns mycket att göra i Asiens tillväxtregioner när det gäller klimatpolitik, prissättning på koldioxid och hållbar utveckling, men också mycket att lära.

Kontakta oss för att information om, eller analyser av utvecklingen inom klimatpolitik.

Consultancy services for the implementation of the Paris Agreement and Agenda 2030